Integration 

Vi har udviklet et forløb som skal styrke og støtte dig i din vej tilbage i arbejde. Vores fælles mål er at folde dit fulde potentiale ud i forhold til forskellige job og jobfunktioner, som vil kunne passe til dig, og det du kan. Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer og kvalifikationer for at finde et job du vil kunne varetage, så du kan blive selvforsørgende.

Velkommen til Marselisborg

Her kan du læse om vores indsatsmodel, herunder de aktiviteter som bidrager til, at du opnår ansættelse på en virksomhed. Forløbet vil have en varighed på 12-18 uger med fremmøde gennemsnitligt 2 dage om ugen i 3-5 timer, hvilket giver plads til, at du sideløbende kan gå i sprogskole. Vi arbejder på, at du allerede inden for de første 4 uger er parate til at komme i virksomhedspraktik. Praktikken designes ligeledes, så der er plads til sprogskolen.

Her kan du finde adresserne på vores centre Marselisborg Work & Life centre

 

Opstart

Opstart

Når du er blevet henvist til Marselisborg, vil du blive inviteret til en individuel visitationssamtale af en af vores konsulenter. Her vil vi fortælle dig om forløbet og de muligheder vi vil arbejde sammen om. Til samtalen får vi også lejlighed til at lære mere om dig og dine ønsker for fremtiden at kende. I den individuelle samtale vil vi sætte fokus på dine potentialer og fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet gennem din egen individuelle personlighedsprofil.

Forløbet

Forløbet 

Vores fokus sammen med dig, vil være på at opnå følelsen af større indflydelse og styring i din tilbagevenden til job. Under forløbet fokusere vi ud fra den coachende tilgang, på de særlige opmærksomhedspunkter, som er ønskelige at arbejde med for dit fremtidige arbejdsliv. Der vil blandt andet være fokus på dine skånebehov og eventuelle udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Du inspireres til at se nye muligheder og potentialer, og får redskaber til at bringe dig selv i spil på en konstruktiv måde, så du igen kan opnå fast tilknytning til arbejdsmarked trods sygdom

Du vil blive en del af et hold af kursister som alle står i samme situation som dig. Holdforløbet foregår 8-10 timer om ugen fordelt på mellem 3 og 4 dage. Du vil opleve, at undervisningen vil veksle mellem fælles undervisning, opgaveløsning i mindre grupper og individuelt arbejde ved computeren.

Nogle af de emner vi vil arbejde med, i din vej fra sygdom til job:

  • Inspiration til at se nye muligheder og potentialer
  • Hvad du er god til, både fagligt og personligt
  • Redskaber til at bringe dig selv i spil på en konstruktiv måde
  • Synliggøre dine ressourcer, værdier, kompetencer og muligheder – så du kan gøre brug af dem på en løsningsorienteret måde
  • SMART mål, hvordan sætter jeg mål og når dem
  • Sundhedstilbud: Lettere træning, mindfulness, kost, søvn og hvordan man skaber bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Målet er, at få skabt en plan for et fremtidigt arbejdsliv, der giver mening trods sygdom.

Redskaber

Redskaber

•    Jobplan og jobsøgningsstrategi
•    CV og ansøgning
•    Værdier, jobværdier og kompetencer 
•    ABC – jobplan
•    SMART mål – hvordan sætter jeg mål og når dem
•    Kommunikation – hvad fortæller din ansøgning
•    Jobsamtalen – hvordan kan jeg forberede mig til samtalen
•    Arbejdsmarkedsbalancen 
•    Jobnet og joblog

Jobrettet indsats hjælper flygtninge i job

Marselisborgs jobrettede indsats og et tæt samarbejde med chefinspektør John Ove Nielsen fra Radisson fik Ibrahim, Ayham, Jawad, Ubaid og Ghazi i job. 

keyboard_arrow_up