Den socialfaglige coachuddannelse 

Marselisborgs coachuddannelse tilbyder redskaber fra den coachende metode til at ruste dig til at finde muligheder og løsninger, der stilles inden for det sociale område. Målet er, at du vil få et ressourcefokuseret syn på dig selv og borgeren og blive i stand til at identificere valg, konsekvenser af handlinger og nye muligheder.

Dette er afgørende, da der i beskæftigelsesindsatsen er en forventning om, at borgerne ser sig selv som medspiller frem for passiv modtager af støtte og hjælp. Samtidig skal borgerne være aktive, ansvarlige og løsningsorienteret i forhold til at løfte opgaven selv. Men hvad skal der til for at skabe og fastholde den slags forhold og resultater? Hvordan kan borgerne motiveres til at være selvstændige, løsningsorienterede og ansvarlige samtidig med at et tillidsfuldt forhold opbygges?

Coachuddannelsen bygger på empowerment tanken om, at enhver kan opnå kontrol over eget liv. Det handler om at blive støttet i at identificere, udvikle og anvende ressourcer, som vil gøre borgeren og ikke mindst dig selv bedre rustet til at takle de udfordringer, som finder sted i livet. Derfor vil vi under uddannelsen støtte dig i at undersøge disse udfordringer og skabe konkrete og brugbare løsninger. Du vil lære om kognitive og narrative coaching modeller, som har vist sig til at være effektive i forhold til de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Du vil få mulighed for at træne disse redskaber under supervision, så du føler dig tryg ved at bruge dem med i praksis.

Som eksperter på beskæftigelsesområdet er uddannelsen grundlagt på et dybdegående og velfunderet teoretisk og metodisk fundament, hvor der tages afsæt i de gode erfaringer fra beskæftigelsesområdet. Underviserne har grundlæggende praktisk erfaring fra det kommunale regi og coaching af klienter. De kender derved til de strukturelle og personlige udfordringer, man kan have som socialrådgiver. Der vil løbende blive inddraget relevante cases til at illustrere, hvilket udfordringer og muligheder der kan opstå i mødet mellem klient og socialrådgiver. Det betyder, at undervisningen vil være praksisnær og genkendelig i forhold til dine daglige udfordringer og dilemmaer. 

 

keyboard_arrow_up