Specialister i sygedagpengeområdet søges til opgaver på Sjælland & Jylland.  

Brænder du for at hjælpe sygemeldte borgere videre i livet og skabe progression mod arbejdsmarked og er du klar til et job der kræver høj faglighed, nytænkning, personlig udvikling, stor medindflydelse, løbende evaluering og dokumentation af vores indsats, så har vi jobbet til dig.

Du vil være tilknyttet vores centre i enten Vejle, Odense, Ringsted, Valby eller Hillerød, men vil skulle løse opgaver rundt i landets jobcentre. 

Ansøgningsfrist

Vi afholder løbende samtaler, så skynd dig at sende en ansøgning til anb@marselisborg.org

Kort om os:

Marselisborg har været en aktiv deltager på det arbejdsmarkedspolitiske område siden paradigmeskifte i 2003  hvor der blev indført markante ændringer på beskæftigelsesområdet herunder arbejdsevnebegrebet.

Vores værdigrundlag hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan noget og kan udvikles ved at handle. Vi mener, at mennesker generelt set kan mere og andet, end det de på et givet tidspunkt har prøvet, og at alle har ressourcer som kan udvikles. Dette skal gøres i samarbejde med borgeren, hvor borgeren har det primære ansvar for sin egen situation. Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål der opstilles.

Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundhed- og beskæftigelsesområdet. Vi har igennem vores rehabiliteringscentre indsamlet den praksisviden på området der har ført til Best Practice i flere af landets jobcentre.

MARSELISBORG work & life drives som et ”udviklingscenter”, hvilket betyder, at indsatsen løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekten, borgernes progressioner og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. Viden om effekter, virkningsfulde aktiviteter, metoder og redskaber omsættes og formidles til kommunerne.

Arbejdsopgaver: 

 • Lovmæssige opfølgningssamtaler 
 • Samtaleforløb der skaber progression hen imod arbejdsmarkedet
 • Rundbordssamtaler med borgere og arbedsgivere
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner
 • Screening af sager
 • Metodeudvikling og dokumentation
 • Undervisning af medarbejdere og sagsbehandlere i jobcentrene
 • Profil- og visitationssamtaler
 • Holdundervisning for borgere i procesforløb
 • Praktikplaceringer, opfølgning og evaluering ude på virksomhederne
 • Udarbejdelse af progressionsrapporter
 • Rundbordssamtaler med borgere og medarbejdere fra jobcentret

Vi forventer du har følgende kvalifikationer: 

 • Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler anden relevant socialfaglig uddannelse.
 • Dit værdigrundlag bygger på arbejdsevnebegrebets grundsyn.
 • Du har et indgående kendskab til beskæftigelsesområdet og sygedagpengelovginving med særlig fokus på § 7
 • Du har erfaring i at udarbejde rehabiliteringsplaner.
 • Du kan arbejde med progressionsprocesser og empowerment.
 • Du kan bevare overblikket og tilrettelægge dit arbejde i en travl hverdag der kræver du kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Du har gode kommunikationsevner både skriftlig og mundtligt. 

Vi tilbyder:

 • Spændende og udfordrende arbejdsopgaver der giver dig mulighed for, at udvikle dine kompetencer inden for alle spektra af en beskæftigelsesindsats i en konsulentvirksomhed.
 • Personlig og faglig udvikling via vores udviklingstilgang, idet vi løbende evaluerer vores indsatser såvel fagligt som personligt og tager læring af det.
 • En engageret, forandringsvillig og resultatorienteret organisation.
 • Marselisborgs socialfaglige coachuddannelse
 • Uddannelse i ”Profil” redskabet og ABC-jobplan.
 • Tværfaglig samarbejde med MARSELISBORG Consultning - der udfører konsulentopgaver i landets jobcentre.
 • En virksomhed der er i rivende udvikling med højt til loftet og plads til nye ideer.
 • Gode udviklings- og karrieremuligheder 

Ansøgning

Ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag sendes til Driftsdirektør Anette Balling på mail anb@marselisborg.org.

Vi vil løbende indkalde til samtaler.

 

keyboard_arrow_up